Systémové upozornění
Hlavní informace

Co jsou Mokřady

Mokřady jsou charakterizovány jako přechodové prostředí s nejednoznačnou hranicí mezi vodou a souší. Jsou výjimečným ekosystémem, který dnes patří k ekologicky nejcennějším na světě. V krajině je potkáte jako vlhké louky, nivy potoků a řek, podmáčené okraje rybníků či jezer, močály, rašeliniště, slatiny a další.

mokrady-patri-k-ekologicky-nejcennejsim-ekosystemum

Likvidace mokřadů v minulosti

Ve 20. století docházelo v Česku k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. Na mokřady se pohlíželo jako na neužitečné plochy, které je nutné z krajiny odstranit. Působením lidské činnosti v minulosti došlo k odstranění více než 50 % mokřadů na celém světě. Podle nedávných výzkumů zmizelo za posledních 60 let na území České republiky 950 tis. ha mokřadů (Zpráva o Ekologické obnově České republiky, 2012). Zní to neuvěřitelně, ale tato plocha odpovídá rozloze téměř celého Jihočeského kraje. I dnes jsou mokřady na mnoha místech vytlačovány novou zástavbou.

Přínos mokřadů pro lidi i pro přírodu

V současné době si však začínáme uvědomovat vážnost následků likvidace mokřadů i jejich nezastupitelný a obrovský přínos pro lidi i pro přírodu.

Intenzivní výpar z vodní hladiny mokřadů a rostlin zvlhčuje místní klima a tím pomáhá vyrovnávat teplotní rozdíly v krajině.

intenzivni-vypar-z-vodni-hladiny

termosnimek-mokrad-jablonne

Mokřady jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů, které jsou vázané na vodní prostředí.

lednacek-ricni

vazka

ropucha-obecna

uzovka-obojkova

colek-obecny

Mokřady zadržují velké množství vody a brání tak povodním i suchu. Oproti umělým vodním nádržím jsou schopny zadržet a postupně uvolnit mnohem větší množství vody.

vodni-nadrze

Mokřady podporují a stabilizují zdroje pitné vody, produkují kyslík a také fixují CO2 do sedimentů.

zdroje-pitne-vody

Přínos Mokřadů Jablonné

Obnovené Mokřady Jablonné v sobě spojují všechny výše zmíněné přínosy pro člověka i pro přírodu. Svůj domov již zde nalezly vzácné a ohrožené druhy, jako jsou ledňáček říční, užovka obojková, kosatec sibiřský či ďáblík bahenní.

Že má obnova Mokřadů Jablonné smysl, potvrdilo i mimořádně suché léto v roce 2015. Jedním z důvodů extrémního sucha je, že naše krajina kvůli činnosti člověka má problémy se zadržováním vody. A právě ukázkovým příkladem, jak tento stav zlepšit, je právě revitalizace Mokřadů Jablonné v Podještědí. Z uměle odvodněné krajiny plné skládek se díky práci Čmeláka stalo místo, které přirozeně zadržuje a postupně uvolňuje vodu. Mokřady Jablonné kypěly životem i v průběhu extrémního léta 2015, a dokázaly tak, že jsou pro společnost jasným přínosem.

Buďte první, kdo se dozví o našich akcích

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Dalším využíváním webu s nimi souhlasíte. Souhlasím